Tisztánhallás

Meg kell-e ijednünk, ha hangokat hallunk? Ha megijedni nem is, de jó, ha tisztázzuk, nem szenvedünk-e pszichiátriai betegségben. Ha nem, akkor a para-kategóriában szereplő clear-hearingről, tisztánhallásról beszélhetünk.

Mit, és kit hall a tisztánhalló a saját, egyébként mindig létező belső párbeszédén kívül, s hol hallja azokat?

A tisztánhallónak tűnhet úgy, mintha mellette beszélne valaki, vagy valakik.

Ezek a hangok többnyire magas, vékony hangon hallhatóak, olyan, mint a hegedűjátékban az üveghang. Finom suttogástól kezdve hangos kiabálásig minden megtapasztalható, az un. „üzenetek” bármik lehetnek: szeretetteljes megnyilvánulások, jó és rossz sugalmazások, ellenséges üzenetek, de akár morgó hangok, fenyegetések is.

A tisztánhalló nem feltétlenül kívülről hallja a hangokat, azokat felismerheti saját gondolatai között is. Ezek a gondolatok különböző hangszínen jelentkeznek, így beazonosíthatóvá válhat szintén ez alapján, hány forrásból származhatnak. A stílus is megkülönbözteti egymástól az üzenetek forrásait.

Akár külső hallásként, akár gondolataink közé furakodnak idegen hangok, törekednünk kell felismerni, kitől is származhatnak ezek.

Hallhatja az ember az elhunytak hangját akár gondolatai között, akár úgy, mintha beszélnének hozzá. Ezek a hangok nem feltétlenül pozitív üzenetek hordozói, hiszen az életben is vannak jó és rossz emberek. Aki pedig hallani kezdi őket, az valószínűleg mindkét kategóriába tartozót hallja.

Ugyanígy megtapasztalhatóvá válik a testben megszületett lélek, illetve a mellé rendelt segítők hangja is. Az utóbbit hívják gyakran őrangyaloknak, akik soha nem szidnak, nem fenyegetnek, nem befolyásolnak, nem erőszakoskodnak, nem zsarolnak. Más angyali és démoni erők hangjai is felismerhetőek. Az angyali súgások igazi segítséget jelentenek, de a démoni megkísértések is sokak számára létező kategória.

Aki először tapasztal ilyen hangokat, akár a fejében, akár azon kívül, többnyire nem örül neki, hiszen állandóan „figyelve” és „felügyelve” érzi magát, független attól, betegség, vagy tisztánhallás idézi-e ezt elő. Úgy érzi, sosincs egyedül, s ez bizonyos helyzetekben rendkívül zavaró lehet, szinte kezelhetetlenségig fokozódhat. Ez spirituális krízist, de akár mentális betegséget is okozhat.

Furcsa, s egyben ijesztő érzés az is, hogy a már nem /mindenki számára/ látható meghaltjaink tovább élnek, s kommunikálhatunk velük.

Az üzeneteket halló és továbbító embert médiumnak hívják. A médium, vagyis közvetítő tisztánhallását, és ha van, tisztánlátását alkalmazza az üzenetek közvetítésére, bárhonnan is származzon az.

Kifejleszthető-e ez a képesség? Franz Bardon – múlt századi Mester írásai szerint: önfejlesztési technikákkal igen. A New Age világában ezek a képességek összefüggnek az igazi beavatásokkal, ill. a tudás-képesség megfelelő fejlesztésével. A befelé figyeléssel, az igazi csöndben léttel /a mai világban mindig szól valamilyen háttérzene, így belső hangjainkat meg sem halljuk, hogyan is hallhatnánk a hangszínek közötti különbséget, vagy netán a kívülről jövő halk hangokat?/ felerősödhetnek a koncentrációs képességeink, így érzékelésünk is finomodhat.

Kérem tisztelje a munkámat és engem azzal, hogy az engedélyem nélkül nem idézi, nem használja fel. Irásom mentális védelem alatt áll. Köszönöm: Timár Veronika